VALIDEREN VAN PROCESSEN

diverse fysische grootheden

 

Healthcare, Life Sciences, Pharmaceutical, Food and Feed industry

PROCESSEN

WAT WE VALIDEREN

Het valideren van processen is een belangrijke dienst bij Richmond. Het gaat hierbij om processen van generieke instrumenten, zoals:

 • Bedpanspoelers
 • Combi sterilisatoren
 • Destructors
 • Droogkasten
 • Ethyleenoxide sterilisatoren
 • Formaldehyde sterilisatoren
 • Hete lucht sterilisatoren, zowel batchapparatuur als tunnels
 • Incubatoren (temperatuur, CO2 en vocht)
 • Instrumentenwasmachines, zowel batchapparatuur als wasstraten
 • Karrenwasmachines
 • Koelkasten en koelruimten
 • Laboratoriumspoelmachines
 • Ovens
 • Scopen desinfectoren
 • Stoom sterilisatoren
 • Vloeistof sterilisatoren
 • Vriezers en vriesruimten
 • Wasmachines

Inzicht

Procesvalidatie

Met de validatie krijgt u inzicht of er wordt voldaan aan de gestelde eisen en of alles geschikt is voor het doel dat u voor ogen heeft. Hierbij kijken we naar nationale en internationale normen en valideren we ook op basis van uw eigen specifieke eisen.

Procesvalidatie moet niet enkel ‘omdat de norm dat voorschrijft’, maar omdat het een belangrijke ondersteuning geeft aan het onder controle houden van uw processen. Een goed inzicht in het functioneren ervan en ook het gedrag in de tijd biedt de mogelijkheden om het proces vroegtijdig bij te sturen. Daarmee worden afwijkingen voorkomen en herstelkosten vermeden.

De validatie wordt uitgevoerd door ervaren kwalificatie en validatie engineers die gebruik maken van bewezen en State of the art apparatuur en software. Onze engineers beschikken over up-to-date kennis. Ze zijn goed opgeleid en volgen continue trainingen en opleidingen om bij te blijven. Ons validatieproces is snel en flexibel.

Valideren processen van meetmiddelen, meetinstrumenten, meetapparatuur, sterilisatie-apparatuur en desinfectie-machines in de healthcare, gezondheidszorg, life sciences, pharmaceutical, farmaceutische industrie, foodindustry, voedingsmiddelenindustrie en feedindystry, diervoedingsindustrie. Richmond.

VALIDATIE RAPPORTAGE EN ADVIES

Elke validatie wordt helder gerapporteerd. Daarin staan de bevindingen ten aanzien van de eisen. Voor u is dit document het bewijs of kritische processen voldoen aan internationale richtlijnen. Indien er sprake is van een afwijking dan ontvangt u van ons een advies ter optimalisatie en staat ons team opnieuw paraat om u helpen. Dit team bestaat uit goedopgeleide en ervaren kwalificatie en validatie engineers. Zij kennen uw branche en weten als geen ander hoe u kwalitatief hoogwaardig, efficiënt en veilig een optimaal proces kunt realiseren.

Valideren processen van meetmiddelen, meetinstrumenten, meetapparatuur, sterilisatie-apparatuur en desinfectie-machines in de healthcare, gezondheidszorg, life sciences, pharmaceutical, farmaceutische industrie, foodindustry, voedingsmiddelenindustrie en feedindystry, diervoedingsindustrie. Richmond.
Richmond voor het kalibreren, valideren, justeren, onderhouden en repareren van meetinstrumenten en meetapparatuur. Richmond ontzorgt organisaties in de healthcare, life sciences, pharmaceutical en food- & feed industrie, op het gebied van: Het inspecteren, onderzoeken en valideren van de processen en de apparatuur, zoals meetinstrumenten, meetapparatuur, desinfectie-apparatuur en sterilisatie-apparatuur Het kalibreren van meetinstrumenten Het onderhouden en repareren van de apparatuur (ter plekke of in onze werkplaats).

FOCUS

MET BRANCHE SPECIFIEKE KENNIS

Bedrijven en organisaties werkzaam in de healthcare, life sciences, pharmaceutical, food- & feed industrie, moeten meer dan in welke branche dan ook kritisch zijn op de juistheid van de processen die gevolgd worden. Het gaat in deze branches meestal niet alleen om de juistheid en kwaliteit, maar ook om de veiligheid van medewerkers en klanten of patiënten.

Richmond heeft haar focus gelegd op deze kritische branches waarvoor een specifieke en up-to-date kennis is vereist. Onze kwalificatie en validatie engineers hebben zich met hun kennis verder verdiept in de specifieke materie en eisen binnen deze branches. Met deze focus onderscheiden we ons op de markt en kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn, we spreken dezelfde taal.

PLAN-DO-CHECK-ACT

Technische processen kenmerken zich door een grote variëteit aan al dan niet geautomatiseerde handelingen, besturingen, controles en rapportages. Een stabiel verloop van die processen is belangrijk voor een efficiënte uitvoering met een betrouwbaar resultaat; anderzijds zijn ook gerichte Plan-Do-Check-Act stappen nodig om continue verbetermogelijkheden te zoeken en te realiseren in prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid. Vanuit die optiek zet Richmond haar specialistische kennis van hard- en software in om technische processen in de aangegeven branches te helpen sturen en bewaken.

JUSTEREN, ONDERHOUD EN REPARATIE

Wijken uw processen af, dan bespreken we samen wat de slimste oplossing is. Klik hier voor meer informatie.

SAMEN

AAN DE SLAG?

Bent u nieuw voor ons? Dan volgen we de volgende werkwijze:

 • Tijdens een vrijblijvende kennismakingsgesprek bespreken we uw werkzaamheden en uw wensen, behoeften en specifieke eisen;
 • Samen bepalen we of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Richmond staat voor een snelle en flexibele maatwerk dienstverlening en hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht;
 • We bespreken een plan van aanpak en zetten dit helder op papier. Onze apparatuur en procedures zijn ontwikkeld vanuit de gedachte dat een validatie niet op zichzelf hoort te staan. Juist de integratie van alle betreffende normen en richtlijnen in het systeem en een handige rapportgenerator maken snelle en efficiënte metingen mogelijk;
 • Is het plan van aanpak akkoord dan schrijven wij het validatieprotocol uit. Daarin staat precies omschreven wat we gaan meten, waaraan de metingen worden getoetst en hoe we u aan u gaan rapporteren. Bij de opzet is niet alleen de norm het uitgangspunt, maar ook uw dagelijkse gebruik van processen en beladingen;
 • Is het validatieprotocol akkoord, dan gaan we in overleg met u een planning maken voor de validaties op uw locatie. Uiteraard horen we dan ook graag op welke tijdstippen we uw werkzaamheden het minste storen. De validaties kunnen periodiek worden ingepland of op afroep;
 •  Is ook de planning akkoord, dan gaan onze deskundige kwalificatie en validatie engineers met een hoogwaardig meetsysteem aan de slag. Dit garandeert correcte en nauwkeurige meetresultaten;
 • Een hoogwaardig meetsysteem en een deskundige valideur staan garant voor correcte en nauwkeurige meetresultaten, die direct na afloop van de metingen al beschikbaar zijn om de validiteit te beoordelen en de processen weer vrij te geven;
 • Direct na afloop van de metingen zijn de resultaten al beschikbaar om de validatie te beoordelen en de processen weer vrij te geven;
 • Wij verzamelen de resultaten vervolgens in een compleet validatie-eindrapport;
 • Uiteraard zijn onze uitkomsten objectief en gaan wij er discreet mee om. Indien gewenst worden deze ook mondeling toegelicht;
 • Zijn de uitkomsten goed, dan weet u dat u een en ander goed op orde heeft, met ons validatiedocument als gecertificeerd en erkend bewijs. U heeft een duidelijk inzicht of alle instrumenten en apparaten naar behoren werken en of uw processen betrouwbaar zijn;
 • Zijn er verbeterpunten of tips van onze engineers, dan geven wij u een advies en kunnen u eventueel ook helpen met de uitvoering.

Onze kracht

Met Richmond kunt u rekenen op:

 • Persoonlijke aandacht
 • Maatwerk samenwerking
 • Een snelle en efficiënte aanpak, vastgelegd in een helder plan van aanpak
 • Duidelijke protocollen en rapportages
 • Persoonlijke uitleg en advisering
 • Proactieve advisering voor verbeteringen
 • Één aanspreekpunt
 • Een open en transparant projectmanagement
 • Merkonafhankelijkheid
 • Het hoogste kwaliteitsniveau
 • Up-to-date kennis van uw branche specifieke wensen en eisen
 • Up-to-date kennis van valideer- en kalibreertechnieken
 • Up-to-date kennis van generieke meetinstrumenten
 • Een groeiend pakket aan innovatieve diensten voor totale ontzorging en realtime betrouwbaarheid