BAPS

Barcode Assisted Processing System
 


Voor apotheken die zelf medicijnen bereiden

 

 

BEHEERSING

GENEESMIDDELENBEREIDING

Apotheken die zelf medicijnen bereiden hebben te maken met snelle technologische ontwikkelingen, zoals nieuwe toedieningsapparatuur en nieuwe toedieningsvormen, een toenemende variëteit in medicijnen en behandelkuren en strengere kwaliteitseisen (GMP). Dit stelt bereidende-apotheken voor een grote uitdaging. Hoe kunnen we het proces van geneesmiddelenbereiding beheersen?

Het gaat allereerst om de primaire kwaliteitszorg voor de bereiding zelf. De analyse en het gebruik van de juiste grondstoffen en het correct uitvoeren van de verschillende bereidingshandelingen. Fouten hierin kunnen vervelende bijwerkingen en zelfs levensgevaarlijke consequenties hebben. Een goede voorbereiding en documentatie van deze bereidingsprocessen is dan ook essentieel.

Ook moet de bereidende-apotheek in het kader van verantwoording het proces achteraf aantoonbaar maken. En alles moet terug te vinden zijn om correcties te kunnen initiëren en te zorgen voor continue verbetering van het geneesmiddelenbereidingsproces.

Richmond biedt de bereidende-apotheek onder de GMP-paraplu hier de ondersteuning van een inmiddels bewezen softwarepakket voor de bereiding van voorraadgeneesmiddelen, te weten BAPS.

BAPS

IN DE PRAKTIJK BEWEZEN

BAPS staat voor Barcode Assisted Processing System en is in nauwe samenwerking met het gebruiksveld ontwikkeld. Diverse bereidende-apotheken, waaronder ook ziekenhuisapotheken, vertrouwen al vele jaren op de Richmond software BAPS. BAPS vormt een betrouwbare en GMP-z conforme schakel in het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis.

Geneesmiddelen bereiding, geneesmiddelen bereiden proces automatisering, software pakket BAPS, een Barcode Assisted Processing System voor ziekenhuisapotheken, farmaceutische laboratoria en biofarmaceutische laboratoria.

BAPS

DE VIJF MODULES

BAPS is vanuit de praktijk ontstaan en bestaat uit de onderstaande vijf modules. De modules zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar de kracht van BAPS is gelegen in de integratie. Tijdens het bereiden van de geneesmiddelen worden door de module PROCES controles uitgevoerd van protocollen uit de module PROTOCOL of ANALYSE. Ook voert de module PROCES controles uit op de grondstofpot-etiketten uit de module GRONDSTOF.

Gegevens kunnen door middel van een infrarood koppeling (via het zogenaamde communicatie BLOK) uit randapparatuur ingelezen worden. Na afloop van de bereiding zijn vanaf het protocol met behulp dan de module ETIKET zeer eenvoudig de benodigde etiketten te vervaardigen, zodat ook meteen het juiste etiket wordt gebruikt.

 

GRONDSTOF

voor het kwalitatief beheer van grondstoffen

PROTOCOL

voor het aanmaken en onderhouden van medicijn bereidingsprotocollen (CBV’s)

ANALYSE

voor het aanmaken en onderhouden van laboratorium analyse voorschriften

PROCES

voor het controleren, registreren en rapporteren m.b.v. een handheld-terminal

ETIKET

voor het representatief etiketteren van onder andere het eindproduct

BAPS staat voor Barcode Assisted Processing System. Ziekenhuisapotheken, farmaceutische laboratoria en biofarmaceutische laboratoria hebben te maken met snelle technologische ontwikkelingen, zoals nieuwe toedieningsapparatuur en nieuwe toedieningsvormen, een toenemende variëteit in medicijnen en behandelkuren en strengere kwaliteitseisen (GMP). Dit stelt ziekenhuisapotheken en de farmaceutische industrie voor een grote uitdaging. Hoe kunnen we het proces van geneesmiddelenbereiding beheersen?

Figuur: De verschillende deelfuncties van BAPS

CONTROLE SYSTEEM

BAPS is een automatiseringsconcept dat registreert en controleert. In tegenstelling tot een bewakingssysteem wordt het resultaat niet door het pakket beïnvloed. Uitsluitend na een actie door de bereider zal het systeem een controle uitvoeren, zodat een veilige beheersing mogelijk wordt. BAPS dicteert dus niet, maar volgt kritisch!

GMP-z

BAPS modules kunnen zonder problemen worden gebruikt in omgevingen waar in hoge mate aan de GMP-z richtlijnen wordt voldaan. Daarbij is de opzet van BAPS zodanig dat de normale werkwijze niet wordt verstoord en men de huidige flexibiliteit behoudt. Sterker zelfs: BAPS garandeert u een aantoonbare registratie en herleidbaarheid van uw huidige werkwijze.

Het BAPS-pakket wordt daarom ook geleverd inclusief een GAMP-5 conform validatiedossier

DE KENMERKEN VAN BAPS


Aangedragen door praktijkervaringen heeft bij de ontwikkeling van BAPS een aantal belangrijke doelstellingen centraal gestaan:

 • De protocollering biedt de gebruiker overzichtelijke werkinstructies, waarbij het systeem (op de achtergrond) toeziet op de uitvoering ervan zonder extra belasting voor andere apparatuur of infrastructuur. Met behoud van flexibiliteit worden potentiële fouten voorkomen en dat tegen lagere kosten
 • Door de registratie van gegevens is er voor gezorgd dat een organisatie volledig kan voldoen aan de GMP-eisen ten aanzien van aantoonbaarheid en herleidbaarheid van handelen
 • Het systeem sluit naadloos aan bij bestaande procedures en is daarom eenvoudig te implementeren met behoud van de huidige werkmethoden
 • De invoer, registratie en controle is objectief. Er wordt door het systeem een sluitende tweede controle uitgeoefend, zodat een personele ‘double-check’ achterwege kan blijven
 • Door gebruik te maken van een unieke infrarood koppelingsmethode is het systeem mobiel inzetbaar en te koppelen aan elk willekeurig randapparaat (voorzien van een elektronisch interface)
 • Het systeem is eenvoudig en gebruikersvriendelijk
 • Er zijn uitstekende mogelijkheden om het systeem uit te breiden met applicaties binnen vergelijkbare werkomgevingen en apparatuur
 • Er is sprake van verregaande standaardisatie en een fraaie presentatie
 • Er is een hoge mate van beveiliging door middel van een privilegestructuur voor gebruikers
 • Zo kunnen het ontwerp, de autorisatie en de uitvoering van protocollen gescheiden worden

BAPS

OOK VOOR UW ORGANISATIE?

Wilt u weten hoe BAPS ook in uw organisatie kan functioneren, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We bespreken dan uw wensen want geen enkele organisatie werkt precies hetzelfde en u wilt zich niet in het harnas van een rigide automatiseringssysteem laten dwingen. Richmond levert BAPS daarom als concept en wij snijden het waar nodig voor u op maat!

Geneesmiddelen bereiding, geneesmiddelen bereiden proces automatisering, software pakket BAPS, een Barcode Assisted Processing System voor ziekenhuisapotheken, farmaceutische laboratoria en biofarmaceutische laboratoria.