KALIBREREN

meetinstrumenten van diverse fysische grootheden

 


Healthcare, Life Sciences, Pharmaceutical, Food and Feed industry

   

MEETMIDDELEN

WORDT ER GOED GEMETEN?

Kalibreren is het bepalen van de afwijking van een meetmiddel ten opzichte van de internationale standaard. Voor bijna alle grootheden zijn daarvoor algemeen geldende protocollen vastgelegd.

Beschikt u over een meetmiddel, dan bent u volgens uw kwaliteitssysteem verplicht ervoor te zorgen dat uw meetmiddel correct meet. Met een kalibratie van het meetmiddel wordt de afwijking bepaald en getoetst aan de toleranties die u vastgesteld heeft. Hierbij houden wij rekening met de meetonzekerheid. Heeft u geen toleranties bepaalt, dan helpen wij u graag daarbij.

Richmond voor het kalibreren van meetinstrumenten en meetapparatuur, kalibratie van sterilisatie apparatuur en desinfectie apparatuur en machines. Richmond ontzorgt organisaties in de healthcare, gezondheidszorg, life sciences, pharmaceutical, farmaceutische industrie, foodindustry, voedingsmiddelenindustrie en feedindystry, diervoedingsindustrie. Richmond.

ONZE FOCUS

Healthcare, Life Sciences, Pharmaceutical, Food & Feed industry

Binnen de healthcare, life sciences, farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie en diervoedingindustrie is kalibreren vereist om aan de kwaliteitsnormen te voldoen. Juist binnen deze branches gaat het er onze klanten om zeker te zijn van het feit dat alle meetmiddelen betrouwbaar meten. Dat is belangrijk om faalkosten te voorkomen, geen problemen met klanten te krijgen, maar bovenal voor de veiligheid van klanten of patiënten. Dit is voor organisaties een grote verantwoordelijkheid die we bij Richmond zeer serieus nemen.

REALTIME BETROUWBAARHEID

Veel organisaties laten de kalibratie jaarlijks uitvoeren. Echter een meetmiddel moet simpelweg altijd goed meten. De best mogelijke manier op dit moment is door een frequentie aan te houden die is afgestemd op de specifieke toepassing, de door u gewenste nauwkeurigheid en de intensiviteit van gebruik. Wij kunnen samen met u de optimale frequentie vaststellen.

FYSISCHE GROOTHEDEN

Het Richmond kwaliteitsmanagement systeem en de toepassing ervan zijn door TÜV Nederland NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd voor het onderhoud, de reparatie en de kalibratie van meetinstrumenten en voor de validatie van kritische proces parameters zoals druk, temperatuur, massa, volume en flow.

KALIBREREN DOOR RICHMOND

 

Gecertificeerde kalibraties kan Richmond uitvoeren in haar eigen werkplaats of op uw locatie. Samen bepalen we wat het slimste is. Bij kalibratie op locatie stemmen we af wanneer dat schikt zodat u er zo weinig mogelijk last van heeft en uw werkzaamheden zoveel mogelijk gewoon door kunnen gaan.

U ontvangt een Kalibratie Certificaat per instrument als bewijs.

Is er sprake van een afwijking dan kan Richmond uw meetinstrument justeren of repareren.

ADVIES

OF OFFERTE?

Neem contact met ons op voor meer informatie, een vakkundig advies of vrijblijvende offerte. Bel 074 – 291 30 86, of stuur een e-mail naar info@richmond-nl.com, of maak gebruik van het contactformulier onderaan deze site.

SAMEN

AAN DE SLAG?

Bent u nieuw voor ons? Dan volgen we de volgende werkwijze:

 • Tijdens een vrijblijvende kennismakingsgesprek bespreken we uw werkzaamheden en uw wensen, behoeften en specifieke eisen;
 • Samen bepalen we of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Richmond staat voor een snelle en flexibele maatwerk dienstverlening en hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht;
 • We bespreken een plan van aanpak en zetten dit helder op papier. Onze apparatuur en procedures zijn ontwikkeld vanuit de gedachte dat een kalibratie niet op zichzelf hoort te staan. Juist de integratie van alle betreffende normen en richtlijnen in het systeem en een handige rapportgenerator maken snelle en efficiënte metingen mogelijk;
 • Is het plan van aanpak akkoord dan schrijven wij het kalibratieprotocol uit. Daarin staat precies omschreven wat we gaan meten, waaraan de metingen worden getoetst en hoe we u aan u gaan rapporteren;
 • Is het kalibratieprotocol akkoord, dan gaan we in overleg met u een planning maken voor de kalibraties op uw locatie of in onze werkplaats. Uiteraard horen we dan ook graag op welke tijdstippen we uw werkzaamheden het minste storen. De kalibraties kunnen periodiek worden ingepland of op afroep;
 •  Is ook de planning akkoord, dan gaan onze deskundige kalibratie engineers met een hoogwaardig meetsysteem aan de slag. Dit garandeert correcte en nauwkeurige meetresultaten;
 • Een hoogwaardig meetsysteem en een deskundig expert staan garant voor correcte en nauwkeurige meetresultaten, die direct na afloop van de metingen al beschikbaar zijn om de kalibratie te beoordelen en de processen weer vrij te geven;
 • Wij verzamelen de resultaten vervolgens in een compleet kalibratie-eindrapport;
 • Uiteraard zijn onze uitkomsten objectief en gaan wij er discreet mee om. Indien gewenst worden deze ook mondeling toegelicht;
 • Zijn de uitkomsten goed, dan weet u dat u een en ander goed op orde heeft en ontvangt u van ons een Kalibratie Certificaat per instrument;
 • Zijn er verbeterpunten of tips van onze engineers, dan geven wij u een advies en kunnen u eventueel ook helpen met de uitvoering.

Onze kracht

Met Richmond kunt u rekenen op:

 • Persoonlijke aandacht
 • Maatwerk samenwerking
 • Een snelle en efficiënte aanpak, vastgelegd in een helder plan van aanpak
 • Duidelijke protocollen en rapportages
 • Persoonlijke uitleg en advisering
 • Proactieve advisering voor verbeteringen
 • Één aanspreekpunt
 • Een open en transparant projectmanagement
 • Merkonafhankelijkheid
 • Het hoogste kwaliteitsniveau
 • Up-to-date kennis van uw branche specifieke wensen en eisen
 • Up-to-date kennis van valideer- en kalibreertechnieken
 • Up-to-date kennis van generieke meetinstrumenten
 • Een groeiend pakket aan innovatieve diensten voor totale ontzorging en realtime betrouwbaarheid