Specificaties en componenten

De centrale TSA2 is een stand-alone, algemeen toepasbare thermokoppelscanner / versterker / AD-Converter, die op verschillende manieren kan worden uitgebreid. De meest bekende toepassing is die in de IAVS-M2 systemen (zie hieronder voor details), waarin het de interface verzorgt tussen de meetsensoren en de programmatuur op een (portable) PC, die de metingen registreert en in grafieken en tabellen rapporteert.

Basis Hardware

 

TSA2 Thermokoppelscanner basisversie met laptop:

De TSA2 thermokoppelscanner/versterker/AD-convertor vormt het hart van het meetsysteem en bevat alle benodige electronica voor het inlezen van de analoge signalen van de diverse sensoren en het omzetten daarvan naar digitale informatie. De embedded micorprocessor in de TSA2 communiceert deze digitale meetgegevens met de extern aangesloten personal computer en verwerkt tevens stuurcommando's van die PC voor het instellen en bedienen van het meetsysteem. De electronica met de erin opgeslagen calibratiedata is zodanig gedimensioneerd dat de genormeerde meetnaukeurigheden gegarandeerd kunnen worden.

 • Elk analoog thermokoppelsignaal wordt met een nauwkeurigheid van 16 bits naar een digitaal signaal geconverteerd wat bij het genoemde bereik een reële nauwkeurigheid betekent van minimaal 0.01 ºC voor de conversie; inclusief het thermokoppel kan daarmee een nauwkeurigheid van 0.25 ºC bereikt worden;
 • Inclusief:
  • USB-verbindingskabel om TSA2 met de personal computer te verbinden;
  • 4 m. frame-aardingskabel en
  • separate 230 V~ voedingsadapter.

Thermokoppelingangen 

 • Uitvoering naar keuze met separate thermokoppel-connectoren of gecombineerde Sub-D-connectoren voor eenvoudig aansluiten/wisselen van thermokoppelsets;
 • Uitbreidingen van 8 naar 16, 24 tot max. 32 extra thermokoppelingangen

Drukopnemer ingangen

 • inclusief aansluiting voor temperatuurconditionering voor maximale nauwkeurigheid van drukmetingen (zie temperatuurgeconditioneerde drukopnemer hierna)

Algemene AD-ingangen (16 bits; female, 5-polig, DIN 270, 4 - 20 mA):

 • universele 4-20 mA ingangen voor het aansluiten van andere typen standaard sensoren

MBO ingang

 • aansluiting voor de automatische besturing van het MBO thermokoppelkalibratiesysteem (metaalblokoven met OTCS)

Fase ingang

 • voor een geschakelde detectie van procesfase-overgangen. Uniek is de mogelijkheid tot koppeling d.m.v. een relais aan de sterilisatorbesturing, waarmee exact de fasering van die besturing gemeten kan worden.

Thermokoppelsets

 

Algemeen

Thermokoppeldraad per meter:

 • type K, twin twist (BS 4937, Part 30. 1993; IEC 584-3; groen/wit)
 • type K, twin flat (BS 1843:1952; groen)

Het gebruik van type K of J thermokoppels wordt aanbevolen. Voor deze types is standaard hardware beschikbaar (IC), die resulteert in een situatie met hoge nauwkeurigheid. Voor type T thermokoppels kan aanvullende hardware worden gentegreerd (hercalibratie met weerstanden). De lagere nauwkeurigheid kan dan met software worden verbeterd.

Individueel  

Thermokoppels zijn als losse elementen verkrijgbaar, enerzijds voorzien van een thermokoppel-connector en anderzijds afgewerkt met een gesoldeerde punt en isolatie. Type en lengte naar keuze.
Meerdere losse thermokoppels worden samengesteld tot thermokoppelsets, al dan niet met drukdichte doorvoer. De verschillende elementen van de set worden dan voorzien een nummermarkering om de individuele thermokoppels te kunnen herkennen.

Thermokoppelsets

Thermokoppelsets worden uitgerust:

 • met separate losse connectoren (male)
 • of met een Sub-D connector (male)
 • met afscherming volgens EMC-richtlijnen (alleen bij gebruik van Sub-D connectoren) en
 • met of zonder individuele drukdichte doorvoeren (tot 400 kPa abs.) gecombineerd op een RVS dop.

Standaard thermokoppelsets hebben 8, 10 of 16 thermokoppels (10 m, twin twist/flat).

Andere configuraties van thermokoppelsets zijn mogelijk op aanvraag, bijvoorbeeld:

 • kortere of langere koppels (in sets met doorvoer) of
 • andere aantallen thermokoppels.

Connectoren

 • separate thermokoppelconnector (type K)
 • 1 Sub-D thermokoppelconnector (type K; 37-polig voor 16 thermokoppels) voor het eenvoudig aansluiten/wisselen van sets

Twin flat in plaats van twin twist draad (meerprijs):

 • per 8 m
 • per set van 8 thermokoppels (8 m)
 • per set van 16 thermokoppels (8 m)

Doorvoeren

Roestvrij stalen, drukdichte doorvoeren:

 • doorvoer met 8, 12 of 16 thermokoppels
 • drukdicht tot minimaal 400 kPa absoluut
 • te voorzien van Y-koppeling voor het aansluiten van meerdere thermokoppelsets tegelijk
 • te voorzien van T-stuk koppeling voor het aansluiten van druksensoren
 • doorvoeren worden geleverd met een koppeling/verloop met 0,5" binnendraad; andere koppelingen/verlopen zijn op aanvraag leverbaar.

Drukopnemers

 

Algemeen

Wij maken ten aanzien van drukopnemers onderscheid in nauwkeurigheid en stabiliteit. Zo kunnen twee drukopnemers dezelfde nauwkeurigheid hebben, maar de stabiliteit o.a. ten gevolge van temperatuurvariaties van een van beide drukopnemers kan dusdanig zijn dat die nauwkeurigheid niet over langere tijd gegarandeerd kan worden. Onze drukopnemers worden geleverd in deugdelijke behuizing, voorzien van alle benodigde bekabelingen, voedingen, enz. Overigens bestaat ook de mogelijkheid dat u een losse, "eigen" drukopnemer monteert.

Drukopnemer in temperatuursgeconditioneerde uitvoering

Deze drukopnemer is bij uitstek geschikt voor het meten van de keteldruk tijdens stoomsterilisatieprocessen:

 • galvanische scheiding door middel van opto-couplers
 • RVS koeling van het medium/stoom "buiten" het sensorelement
 • gecontroleerde compensatie van omgevingstemperatuur en
 • ingebouwde temperatuurcompensatie van de AD-convertorelektronica.

Dit drukopnemersysteem heeft een bereik van 0 tot 400 kPa en een nauwkeurigheid van 0.17 %, dus 0.7 kPa. Een temperatuurverandering van 0.1 C bij 134 ºC betekent een drukverandering van 0.8 kPa. Het meten van een in de normen vereiste minimale verandering in theoretische temperatuur van 0.1 ºC naar aanleiding van een drukwijziging, zoals dat bij validatie van stoomsterilisatoren geschiedt, is door de nauwkeurigheid van de drukopnemer dus mogelijk, evenals het betrouwbaar signaleren van bijvoorbeeld oververhitte stoom.
Dankzij de temperatuurcompensatie kan de stabiele nauwkeurigheid minimaal een jaar lang gegarandeerd worden, zodat volstaan kan worden met een 1 x jaarlijkse calibratie.
Doordat het systeem de temperatuur van de drukopnemer kan uitlezen is het mogelijk de integriteit van de drukuitlezingen in een bepaalde meetperiode te bewaken.

Overige

 • Een drukopnemer wordt geleverd inclusief een naar internationale standaard herleidbaar calibratiecertificaat.
 • Een drukopnemer kan mechanisch worden voorzien van een "knietje" waarop een thermokoppelset wordt aangesloten ("gecombineerde doorvoer").

Kalibratiesysteem (MBO)

 

De TSA2 kan worden uitgebreid met een metaalblokoven (MBO) optie:

 • Voor het calibreren van de thermokoppels die op TSA2 zijn gesloten;
 • Voor het temperatuurstabiliseren van allerhande sensoren (bijvoorbeeld pt100s van sterilisatoren om die te calibreren).

De optie bestaat uit:

 • een uitbreiding op TSA2 (hardware en software);
 • de metaalblokoven zelf;
 • de kabel tussen TSA2 en oven en
 • een naar internationale standaard herleidbaar calibratiecertifcaat.

De metaalblokoven kent, in combinatie met TSA2, de volgende eigenschappen:

 • vier of vijf 8 mm gaten, geboord rondom een verwarmingselement, ongeveer 190 mm diep, waarvan er een kan worden gebruikt voor het onafhankelijk temperatuur controle systeem (zie hieronder); de signaalcontrole is galvanisch gescheiden van de 230 V~ voeding;
 • de metaalblokoven wordt gecontroleerd door een pt100, geplaatst in de cirkel van boringen, ter hoogte van de insteekdiepte van thermokoppels bij calibratie;

Met betrekking tot de referentie versterker waaraan de pt100 is aangesloten, geldt:

 • digitale nauwkeurigheid 16 bits; drift 20 ppm per jaar; totale nauwkeurigheid 0.05 ºC;
 • zelfcorrigerende, temperatuurgecompenseerde besturings- en meetelektronica;
 • galvanisch gescheiden van de computer door middel van opto-couplers (16 bits AD-converter is inwendig afgeschermd).

Voor de metaalblokoven-optie wordt, in combinatie met de thermokoppelcalibratievoorziening, een nauwkeurigheid van 0.1 ºC gegarandeerd.

Verder geldt:

 • stabiliteit 0.05 ºC gedurende minimaal 1 jaar;
 • bereik 35 tot 220 ºC;
 • instelnauwkeurigheid 0.1 ºC;
 • uitleesnauwkeurigheid 0.01 ºC en
 • omgevingstemperatuur 10 tot 30 ºC.

Voor een betere plaatsing en warmtestabilisatie van de thermokoppels tijdens de calibratieprocedure verdient het aanbeveling gebruik te maken van zgn. thermokoppelverwarmbuisjes: 

 • sets thermokoppelverwarmbuisjes met elk 6 boringen voor 6 thermokoppels

Programmeerbare calibratieprocedures

Een bijzonder voordeel van deze metaalblokoven is de mogelijkheid om programmeerbare calibratieprocedures uit te voeren in combinatie met de ValidR validatiesoftware. Na een eenmalige definitie van de gewenste calibratiepunten (max. 10 punten) worden deze automatisch doorlopen onder besturing van de TSA2 en ValidR. Ook is het mogelijk een gewenst begintijdstip in te stellen waarop de calibratieprocedure automatisch gestart wordt. M.b.v. deze geïntegreerde functionaliteit kan de gehele calibratieprocedure zelfstandig zonder toezicht plaatsvinden.

Onafhankelijk temperatuur controle systeem (OTCS)

Ter onafhankelijke controle van de temperatuur van de metaalblokoven (MBO) kan gebruik gemaakt worden van een Catch-T model OTCS met pt100-voeler en aparte digitale uitlezing:

 • bereik -30 tot +225 ºC;
 • systeem nauwkeurigheid 0.05 ºC (sensor + bekabeling + elektronica) en
 • resolutie 0.01 ºC
 • voor verdere specificaties zie ook de pagina Catch-T Temperatuurmeting

De Catch-T OTCS wordt eveneens geleverd inclusief een naar internationale standaard herleidbaar calibratiecertificaat.