Procesvalidatie

Technische processen kenmerken zich door een grote variëteit aan al dan niet geautomatiseerde handelingen, besturingen, controles en rapportages. Een stabiel verloop van die processen is belangrijk voor een efficiënte uitvoering met een betrouwbaar resultaat; anderzijds zijn ook gerichte Plan-Do-Check-Act stappen nodig om continue verbetermogelijkheden te zoeken en te realiseren in prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit geldt in het bijzonder in de technieken van de gezondheidszorg, daar waar ons eigen “kwaliteit van leven” in het geding is.
Vanuit die optiek zet Richmond haar specialistische kennis van hard- en software in om technische processen in de gezondheidszorg te helpen sturen en bewaken.