Over Richmond

Richmond BV (oorspronkelijk opgericht in 1971) ontwerpt en levert geautomatiseerde electronische systemen en diensten voor procescontrole en -validatie. Vanuit haar elektronica engineering achtergrond was Richmond een van de eerste toepassers van microprocessoren en computers, van waaruit zich volwaardige hardware en software competenties hebben ontwikkeld in het besturen, controleren en valideren van technisch hoogwaardige processen.

Die beheersing van machinale processen, inclusief de handmatige bewerkingen daaromheen, is voor onze klanten van groot belang om invulling te kunnen geven aan hun kwaliteitsbeleid: het hoofdthema daarin is het kwalitatief zeker stellen dat hun technische processen naar behoren functioneren. In nauwe samenwerking met onze klanten worden daarom projecten opgezet en uitgevoerd met het primaire doel hun behoefte aan procesbeheersing en bijbehorende kwaliteitsborging te ondersteunen met behulp van onze geautomatiseerde systemen. Die focus op de kwaliteitsondersteuning bij onze klanten is ook terug te vinden in onze persoonlijke werkbeleving en interesses.

De gezondheidszorg en de industrie zijn onze belangrijkste marktsectoren. Aan ziekenhuizen levert Richmond o.a. besturingen en validatie-meetapparatuur voor sterilisatoren (autoclaven) en geautomatiseerde controlesystemen ter ondersteuning van de bereiding van medicijnen; voor industrile klanten ontwikkelen wij bijv. specifieke meetsystemen en robotica. Onze systemen kenmerken zich vaak door de specifieke meting van procesgrootheden, zoals temperatuur, druk of gewicht, waarvoor geschikte sensoren en elektronica hardware ontwikkeld wordt en door de softwarematige bewerking daarvan m.b.v. embedded processoren en desktop toepassingen. Software, die in het bijzonder de proceskwaliteit bewaakt (zo zijn bijv. Europese normen voor het sterilisatieproces geïntegreerd) en die daarnaast natuurlijk bepalend is voor het gebruikersgemak (user interface).
Met het leveren van sterilisatie validatiesystemen is Richmond marktleider in Nederland; verder vinden onze producten hun weg in Europe, met name de Duitstalige en Scandinavische landen.
Richmond is ISO-9001 gecertificeerd door TÜV-Nederland.

Richmond heeft een jarenlange betrouwbare naam opgebouwd bij haar klanten en zoekt ook continue samen met hen naar niche oplossingen in proces- en kwaliteitsverbeteringen.
'Om Zeker Te Zijn' kiest Richmond voor die hoofdkwaliteitsthema's van haar klanten:
'Om Zeker Te Zijn' dat die klanten ook voor Richmond kiezen.