BAPS-Protocol

Met de module PROTOCOL kan de ziekenhuisapotheek in principe een onbeperkt aantal medicijn bereidingsprotocollen aanmaken. Een protocol is (of kan zijn) opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • identificatie, waarin de algemene gegevens van het (eind)product zijn opgenomen
  • voorbewerkingen
  • grondstoffen: nummer, naam en te gebruiken hoeveelheden
  • materialen: omschrijving en aantallen
  • uitvoering en afwerking in detail naar behoefte
  • etikettering
  • quarantaine eisen
  • laboratorium keuringen
  • vrijgave autorisatie

 

Protocollen worden onderhouden m.b.v. Microsoft Word, zodat alle daarvan bekende tekstverwerkingsfuncties beschikbaar zijn om de bereidingsinstructies vorm te geven. Verder worden hulpmiddelen geboden om het protocol te voorzien van tabellen met grondstoffen en materialen, waarin ook de mogelijkheid bestaat om de hoeveelheden automatisch om te rekenen naar een andere chargegrootte. De grootte van verschillende tekstpragrafen is instelbaar, zodat het protocol ook op een of meerdere vellen A4 en/of printers kan worden afgedrukt.

Daar waar van toepassing worden gegevens in een speciale BAPS-barcode afgedrukt om de koppeling met de modules PROCES en ETIKET te verwezenlijken (artikelnummer, chargenummer, grondstofregel, etiketnummer, etc.). Zonder BAPS-barcodes kunnen overigens uitstekend handmatig te verwerken protocollen worden gemaakt.

De privilegestructuur van BAPS zorgt voor een betrouwbare toewijzing van bevoegdheden ten aanzien van het aanmaken, wijzigen en vrijgeven van protocollen. Vrijgave is mogelijk in een 2-traps proces door 2 verschillend bevoegde functionarissen voor verificatie en autorisatie.