BAPS-Proces

De module PROCES, het hart van BAPS, is opgenomen in een direct en eenvoudig te bedienen handheld-terminal voorzien van infrarood communicatie en een barcodeleespen. Door middel van het vergelijken van barcodes op het protocol, de grondstofpot en gegevens van de aangesloten randapparatuur worden de controles uitgevoerd. Door een uniek infrarood optisch interface, het zogenaamde balans-blok, te koppelen met de weegbalans wordt een mobiele controle op het weeproces gerealiseerd. eenvoudig fysische grootheden gemeten worden en vindt gegevensoverdracht naar printers plaats.

De standaard PROCES module kan de volgende controles uitvoeren:

  • de gebruikte grondstof versus de opgegeven grondstof
  • de houdbaarheid van de gebruikte grondstof
  • verificatie van het nauwkeurigheid en meetbereik van de te gebruiken weegbalansen
  • weegfuncties op de gekoppelde balansen: beschikbare weegprincipes: Negatieve terugweging, Wegen tot..., Doorwegen en Repeteerwegen

 

De handheld-terminal registreert, controleert en oordeelt op de genoemde punten, maar houdt de bewerking niet tegen. Bij een geconstateerd verschil zal een duidelijk geluidssignaal gegeven worden. Wordt de afwijkende situatie genegeerd, dan dient de gebruiker dit te bevestigen en wordt dit op het bewerkingsverslag vermeld; controle door een tweede geautoriseerde medewerker is noodzakelijk.

Na afloop van de bereidingshandelingen is de terminal ook weer optisch, ditmaal via het zgn. printerblok, direct te koppelen met een printer om een bereidingsverslag af te drukken met een overzicht van de geregistreerde gegevens, inclusief de bevindingen (tweede controle).