BAPS-Analyse

Met de module ANALYSE maakt het laboratorium haar analysevoorschriften (protocollen). Ook hier is het aantal te beheren protocollen onbeperkt en worden vergelijkbare gegevens voor de identificatie vastgelegd. Tijdens laboratoriumtesten ligt de nadruk op het nauwkeurig volgen van een aantal van te voren vastgelegde stappen, waarbij per stap bepaalde apparatuur of reagentia benodigd zijn. In ANALYSE protocollen worden de volgende onderdelen gespecificeerd:

  • identificatie, waarin de algemene gegevens van het (eind)product zijn opgenomen
  • apparatuur benodigd bij de analyse met barcode controle op identiteit en (calibratie-)datum
  • analyse-regels, de te volgen stappen bij de analyse met naar behoefte controle op minimale ondergrens, maximale bovengrens, binnen bepaald bereik van grenzen, etc. (omdat veel apparatuur, regels en reagentia in veel protocollen terugkomen, kunnen deze in een onderhoudstabel geselecteerd worden
  • per analyse-regel de benodigde reagentia met barcode controle op identiteit en vervaldata

 

Ook de ANALYSE protocollen worden vormgegeven m.b.v. de Microsoft Word tekstverwerker en de vrijgave gebeurt in 2 gescheiden stappen van verificatie en autorisatie. Bij het afdrukken van de protocollen voor de feitelijke analyse wordt een uniek chargenummer gegenereerd, waarmee de analyse ten allen tijde terugvindbaar is.

De uitvoering van ANALYSE-protocollen en daarmee de controle geschiedt via de standaard PROCES module en de handheld-terminal. De analist kan op het protocol de analyseresultaten invullen en deze na afloop overnemen in ANALYSE. Daarmee worden de gegevens inclusief eventuele afwijkingen tijdens het proces eenduidig vastgelegd.