BAPS

Met het BAPS (Barcode Assisted Processing System) wordt u een automatiseringsconcept geboden ter ondersteuning van bewerkingsprocessen in de ziekenhuisapotheek en het laboratorium onder de GMP-paraplu.

Barcode Assisted Processing System


BAPS is uit de praktijk ontstaan en bestaat uit 5 modules:

 • GRONDSTOF voor het kwalitatief beheer van grondstoffen
 • PROTOCOL voor het aanmaken en onderhouden van medicijn bereidingsprotocollen (CBV's)
 • ANALYSE voor het aanmaken en onderhouden van laboratorium analyse voorschriften
 • PROCES voor het controleren, registreren en rapporteren m.b.v. een handheld-terminal
 • ETIKET voor het representatief etiketteren van onder andere het eindproduct

De modules zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar de kracht van BAPS is gelegen in de integratie: tijdens het bereiden worden door de module PROCES controles uitgevoerd vanaf protocollen uit de module PROTOCOL of ANALYSE en grondstofpot-etiketten van de module GRONDSTOF. Gegevens kunnen door middel van een infrarood koppeling (via het zogenaamde communicatie BLOK) uit randapparatuur ingelezen worden. Na afloop van de bereiding zijn vanaf het protocol met behulp dan de module ETIKET zeer eenvoudig de benodigde etiketten te vervaardigen, zodat ook meteen het juiste etiket wordt gebruikt.

Figuur: De verschillende deelfuncties van BAPS.

Controlesysteem
BAPS is een automatiseringsconcept dat registreert en controleert. In tegenstelling tot een bewakingssysteem wordt het resultaat niet door het pakket benvloed. Uitsluitend na een actie door de bereider zal het systeem een controle uitvoeren, zodat een veilige beheersing mogelijk wordt. BAPS dicteert dus niet, maar volgt kritisch!

GMP-z
De GMP-z richtlijnen zijn van toepassing op de gehele ziekenhuisorganisatie. De BAPS modules kunnen zonder problemen worden gebruikt in omgevingen waar in hoge mate aan deze richtlijnen wordt voldaan. Daarbij is de opzet zodanig dat de normale werkwijze niet wordt verstoord en men de huidige flexibiliteit behoudt. Sterker zelfs: BAPS garandeert u een aantoonbare registratie en herleidbaarheid van uw huidige werkwijze.
Het BAPS-pakket wordt daarom ook geleverd inclusief een GAMP-5 conform validatiedossier.

Kenmerken
Aangedragen door praktijkervaringen heeft bij de ontwikkeling van BAPS een aantal belangrijke doelstellingen centraal gestaan:

 • De protocollering biedt de gebruiker overzichtelijke werkinstructies, waarbij het systeem (op de achtergrond) toeziet op de uitvoering ervan zonder extra belasting voor andere apparatuur of infrastructuur. Met behoud van flexibiliteit worden potentiële fouten voorkomen en dat tegen lagere kosten.
 • Door de registratie van gegevens is er voor gezorgd dat een organisatie volledig kan voldoen aan de GMP-eisen ten aanzien van aantoonbaarheid en herleidbaarheid van handelen.
 • Het systeem sluit naadloos aan bij bestaande procedures en is daarom eenvoudig te implementeren met behoud van de huidige werkmethoden.
 • De invoer, registratie en controle is objectief. Er wordt door het systeem een sluitende tweede controle uitgeoefend, zodat een personele "double-check" achterwege kan blijven.
 • Door gebruik te maken van een unieke infrarood koppelingsmethode is het systeem mobiel inzetbaar en te koppelen aan elk willekeurig randapparaat (voorzien van een elektronisch interface).
 • Het systeem is eenvoudig en gebruikersvriendelijk.
 • Er zijn uitstekende mogelijkheden om het systeem uit te breiden met applicaties binnen vergelijkbare werkomgevingen en apparatuur.
 • Er is sprake van verregaande standaardisatie en een fraaie presentatie.
 • Er is een hoge mate van beveiliging door middel van een privilegestructuur voor gebruikers; zo kunnen het ontwerp, de autorisatie en de uitvoering van protocollen gescheiden worden.

 

BAPS ook voor uw organisatie
Wilt u weten hoe BAPS ook in uw organisatie kan functioneren, neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons voor een nadere analyse van uw wensen. Geen enkele organisatie werkt precies hetzelfde en u moet zich dus ook niet in het harnas van een rigide automatiseringssysteem laten dwingen. Richmond levert BAPS daarom als concept en wij snijden het waar nodig voor u op maat!