Apotheeksystemen

Door technologische ontwikkelingen (nieuwe toedieningsapparatuur en nieuwe toedieningsvormen), een toenemende variteit in medicijnen en behandelkuren en strengere kwaliteitseisen (GMP) stelt grote uitdagingen aan de procesbeheersing van de geneesmiddelenbereiding iekenhuisapotheek. Allereerst de primaire kwaliteitszorg voor de bereiding zelf, de analyse en het gebruik van de juiste grondstoffen en het correct uitvoeren van de verschillende bereidingshandelingen. Fouten hierin kunnen vervelende bijwerkingen en zelfs levensgevaarlijke consequenties hebben. Een goede voorbereiding en documentatie van deze bereidingsprocessen is dan ook essentieel. Evenzo is ook de aantoonbaarheid achteraf belangrijker dan ooit in het kader van verantwoording en terugvindbaarheid om continue verbetering en indien nodig correcties te kunnen initiëren.

Richmond ondersteunt deze bereidingsprocessen met een tweetal softwarepakketten te weten:

  • BAPS voor de bereiding van voorraadgeneesmiddelen en
  • TgMed voor de individuele bereiding van patiëntspecifieke medicatie-opdrachten.

Beide pakketten zijn ontstaan in nauwe samenwerking met het gebruikersveld en vormen al vele jaren een betrouwbare en GMP-z conforme schakel in het kwaliteitssysteem van de ziekenhuisapotheek.