Validatie van sterilisatie- en desinfectieprocessen

het zekere bewijs van schone en steriele instrumenten

Protocollering van medicatiebereiding

voor zekerheid op de ziekenhuisapotheek

Over Richmond

Richmond BV (oorspronkelijk opgericht in 1971) ontwerpt en levert geautomatiseerde electronische systemen en diensten voor procescontrole en -validatie. Vanuit haar elektronica engineering achtergrond was Richmond een van de eerste toepassers van microprocessoren en computers, van waaruit zich volwaardige hardware en software competenties hebben ontwikkeld in het besturen, controleren en valideren van technisch hoogwaardige processen.

Lees meer

Validatiediensten

Richmond is expert in procesvalidaties op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie in de medische sector, gebruikmakend van bewezen meetapparatuur en middels een snel en flexibel dienstverleningsconcept.

Lees meer

Validatiesystemen

Validatie heeft betrekking op "meten / controleren / rapporteren". Aan de basis daarvan staat de IAVS-M2 meetapparatuur, een door Richmond ontwikkeld hardwareconcept bestaande uit een centrale thermokoppelscanner / versterker / AD-converter met temperatuur- en druksensoren en overige accessoires. Het geheel staat onder besturing van een personal computer met het ValidR softwarepakket en kan voor verschillende meetdoeleinden ingezet worden.

Lees meer

BAPS

Met het BAPS (Barcode Assisted Processing System) wordt u een automatiseringsconcept geboden ter ondersteuning van bewerkingsprocessen in de ziekenhuisapotheek en het laboratorium onder de GMP-paraplu.

Lees meer

TgMed

TgMed is een automatiseringsconcept, dat zich richt op de ondersteuning van patiëntgerelateerde bereidingsactiviteiten door het gecontroleerd aanmaken van werkorders (bereidingsvoorschriften). Het principe berust op het koppelen van de patiënt afhankelijke medicatie opdracht aan een van tevoren gedefinieerd basisdocument, waarin de methode van bereiding, de uit te voeren berekeningen en de controles vermeld staan. De berekeningen combineren het basisdocument met de receptgegevens tot een specifiek bereidingsvoorschrift.

Lees meer